OFERTA

Organizacja całości spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę wszystkich obiektów kubaturowych.

Pośrednictwo w załatwianiu map do celów projektowych, wykreślanie na mapie koncepcji zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy i pomocy w jej uzyskaniu.

Wykonanie projektów zagospodarowania działki, adaptacje projektów budowlanych wraz ze zmianami projektów, lustrzanymi odbiciami i rysunkami zamiennymi wszystkich obiektów kubaturowych oraz wykonywanie projektów sieci uzbrojenia terenu. 

Projektowanie obiektów nie będących budynkami np. wagi samochodowe, zbiorniki na nieczystości, projektowanie zjazdu z drogi itp.

Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych we wszystkich branżach.

 

Prowadzenie całości budowy (podjecie obowiązków kierownika budowy) wraz z prowadzeniem dziennika budowy i przygotowanie dokumentów do oddania dla użytkownika budynku po zakończeniu budowy.

Do wykonania w/w zadań posiadamy wszelkie uprawnienia budowlane i przynależność do LIzby Inżynierów Budownictwa.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w produkowanej żywności HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) wraz z niezbędną dokumentacją.